Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Władysława Broniewskiego


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
18 września 2018r.- Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas 1-8 SP i 3 G »
17-09-2018
W zakładce - Informacje dla rodziców:
• harmonogram zebrań z rodzicami;
• terminy dodatkowych dni wolnych;
• terminarz "Dni bez podręcznika;
• oferta ubezpieczenia przez PZU SA następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.
Rozpoczęcie roku szkolego 2018/2019 »
04-09-2018
3 września 2018
Wykaz podręczników, które obowiązują w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze »
25-06-2018
w roku szkolnym 2018/2019
Podręczniki do klas I-VIII oraz III gim są refundowane przez MEN,
refundacją nie jest objęty podręcznik do religii, w tym przypadku koszt zakupu podręcznika ponoszą rodzice.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku września.
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2018 Kontakt z redaktorem serwisu