Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Władysława Broniewskiego


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Komunikat dla rodziców i uczniów »
16-09-2017
terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
ustala dodatkowe

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 2 listopada 2017 (czwartek)
2. 3 listopada 2017 (piątek)
3. 18 kwietnia 2018 (środa) – egzamin gimnazjalny
4. 19 kwietnia 2018 (czwartek) – egzamin gimnazjalny
5. 20 kwietnia 2018 (piątek) – egzamin gimnazjalny
6. 30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
7. 2 maja 2018 (wtorek)
8. 4 maja 2018 (piątek)

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W wyznaczonych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie zajęć świetlicowych.
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2018 Kontakt z redaktorem serwisu