Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Władysława Broniewskiego


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Spotkanie z pułkownikiem Janem Dziewulakiem »
07-11-2018
odznaczonym Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari
 
Społeczność uczniowska i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze mieli zaszczyt gościć pułkownika Jana Dziewulaka. W listopadzie pułkownik w st. spocz. Jan Dziewulak skończy 95 lat.
Urodził się 17 listopada 1923 r. w miejscowości Dziewule pow. Wołczyn woj. Nowogródzkie. Ojciec był legionistą i w Dziewulach otrzymał 18 ha ziemi. 10 lutego 1940 r. został wraz z rodziną deportowany do m. Stepniak w Kazachstanie. Niedługo po tym Polakom wydano rosyjskie dowody osobiste. I już jako obywatel radziecki został wcielony do Armii Czerwonej. Służył w Mandżurii.
Po ukazaniu się dekretu o utworzeniu 1-szej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i po wyrażeniu zgody dowództwa jednostki Armii Czerwonej został skierowany do 1-szej DP, do której przybył 23 czerwca 1943 r. Pierwszy przydział to pluton rusznic ppanc. samodzielnej kompanii wsparcia 2-go pułku piechoty. 12 i 13 października 1943 r. brał udział w walkach pod Lenino.
W grudniu 1943 r. został przeniesiony - już jako podoficer - do 3-ciej Dywizji Piechoty z przydziałem do 8 pp. W lipcu 1944 r. w walkach pod Puławami został ranny, trafił do szpitala w Lublinie, gdzie przebywał przez 2 miesiące. Po wyjściu ze szpitala przez punkt rozdzielczy w obozie na Majdanku został na własną prośbę skierowany ponownie do 3 DP. Jako dowódca plutonu rusznic ppanc. podczas walk na Wale Pomorskim w Kołobrzegu został ponownie ranny od wybuchu pocisku całkowicie tracąc słuch prawego ucha. Szlak bojowy zakończył na Łabie.
Po zakończeniu wojny i powrocie 3DP do kraju już w stopniu sierżanta po napisaniu prośby do Marszałka Michała Roli-Żymierskiego został w listopadzie 1945 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej w Przemyślu.
Płk Jan Dziewulak przesłużył w wojsku 42 lata. W 1983 r. ze stanowiska zastępcy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze - na własną prośbę odszedł do cywila. Za udział w walkach i w czasie służby wojskowej został odznaczony:
1) Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari
2) Krzyżem Kawalerskim OOP
3) Krzyżem Walecznych
4) Medalem na Polu Chwały
Niezwłocznie po zwolnieniu w 1983 r. wstąpił do ZBŻZ do koła nr 8 w którym przez dwie kadencje pełnił funkcje prezesa. W ZŻWP był wielokrotnie wyróżniany, ostatnio Złotą Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.
Ponadto, jako inwalida wojenny był członkiem Związku Inwalidów Wojennych. W Zarządzie Okręgowym w Zielonej Górze przez 3 kadencje był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego a przez dwie zastępcą prezesa.
Nasz szanowny gość uświetnił uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Opowiadał o wojennych przeżyciach tak ciekawie, że młodzież słuchała z zapartym tchem. Pułkownik jest jednym z dwojga żyjących jeszcze żołnierzy, którzy brali udział w bitwie pod Lenino. Miło nam było poznać tak ważnego świadka historii. 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2019 Kontakt z redaktorem serwisu