Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Projekt edukacyjny Dlaczego warto poznać historię książki ? »
08-12-2019
październik - grudzień 2019
 
Projekt edukacyjny „Dlaczego warto poznać historię książki?" był realizowany w kl.4a od 28 października do 2 grudnia 2019r. W trakcie cyklicznych spotkań uczniowie zapoznali się z etapami rozwoju formy książki i pisma od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Na początku zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną od pierwszych znaków naskalnych, tabliczek glinianych, papirusu, książki rękopiśmiennej, drukowanej, aż do książki elektronicznej. W toku dalszych zajęć uczniowie mieli okazję wzbogacić i poszerzyć słownictwo o wyrazy związane z książką „pismo klinowe”, „hieroglify”, „papirus”, „skryba”, „pergamin”, „inicjał”, „kodeks”, „zwój”, „książka rękopiśmienna”, „audiobook”, „e-book” oraz rozwiązać test o Janie Gutenbergu.Uczniowie klasy 4a na wystawie "Cymelia"

W ramach projektu edukacyjnego „Dlaczego warto poznać historię książki" ? uczniowie z kl.4a 25 listopada 2019r. odwiedzili Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze. Podczas lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Aleksandrę Skulską uczniowie mogli wykazać różnice między książkami z dawnych czasów, a obecnymi. Ciekawym elementem zajęć były zabawy edukacyjne oraz możliwość obejrzenia cymeliów - najcenniejszych książek zgromadzonych w bibliotece.Teatrzyk kamishibai „Kotka Milusia”

2 grudnia 2019r. klasa 4a uczestniczyła w zajęciach „Koci świat” z wykorzystaniem bajki „Kotka Milusia” w formie teatru kamishibai w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Spotkanie prowadziła Anna Aleksandrowicz. Uczniowie zapoznali się z teatrzykiem kamishibai czyli teatrzykiem obrazkowym wywodzącym się z Japonii, gdzie już w XII wieku był wykorzystywany jako przedstawienie dla osób nie umiejących czytać i pisać. Uczniowie z uwagą wysłuchali opowiadania pt„Kotka Milusia” o bardzo wygodnym lecz próżnym życiu Kotki, ocenili jej postępowanie oraz wykazali skutki prowadzonego takiego życia. Historia Kotki Milusi jest pouczająca i na końcu utworu zawiera morał.
Pod koniec zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne polegające na odwzorowaniu konturów kotka. Temat i forma zajęć były dla uczniów bardzo ciekawe.

W ramach projektu uczniowie odwiedzili Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze, obejrzeli wystawę i uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. W realizacji projektu współpracowano z nauczycielem z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze.
Projekt zakończył się wystawą prac uczniów.

 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu