Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Uwaga! Dnia 25 maja 2020 biblioteka szkolna wznawia działalność »
22-05-2020
Procedura funkcjonowania biblioteki
 
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

I. Cel wdrażania procedury:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników jednostki oraz użytkowników biblioteki.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników i użytkowników jednostki.

II. Zasady funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze w czasie pandemii
SARS-Cov-2.
1. Księgozbiór biblioteki udostępniany będzie od dnia 25 maja 2020 roku.
2. Użytkownicy biblioteki mają obowiązek, zapoznać się z procedurami przeciwdziałania
zakażeniom Covid-19, dostępnymi na stronie: www.sp6.zgora.pl
3. Osoby wchodzące do szkoły w sprawie wypożyczenia lub zwrotu książek, przestrzegają
procedury przeciwdziałania zakażeniom Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 6.
4. Obowiązujące zasady wypożyczania książek:
1) Wypożyczanie książek odbywa się tylko poprzez wcześniejsze zamówienie ich drogą
elektroniczną lub telefoniczną - kontakt z nauczycielem biblioteki przez : e-dziennik.
2) Zamówienie składa się najpóźniej na 1 dzień przed odbiorem danej książki/książek
w godz.10.00-13.00
3) Zamawiający odbiera zamówione książki, w strefie bezpieczeństwa (wejście od ul. św.
Kingi), w godz. 9.00-13.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ( maseczka, dezynfekcja
rąk, zachowany dystans 2m)
5. Obowiązujące zasady zwrotu książek:
a. W strefie bezpieczeństwa (wejście od ul. Świętej Kingi), w godz.9.00-13.00 zwracane książki
wkładamy do kartonu z napisem ZWROT KSIĄŻEK
b. Użytkownik informuje o fakcie oddania książki/książek w danym dniu, wysyłając drogą
elektroniczną informację do nauczyciela bibliotekarza.
c. Książki zwrócone do biblioteki są wyłączone z użytkowania przez okres 3 dni.
6. Pracownik biblioteki podczas wykonywania swoich obowiązków bezwzględnie stosuje się do
procedur przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 6

Dyrektor szkoły
Bogumiła Moskaluk
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu