Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Terminy zwrotów podręczników i innych wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej »
08-06-2020
czerwiec 2020
 
Terminy zwrotów podręczników i innych wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej

15 czerwca 2020
9:00 - 10:00 - klasa 1a
10:00 - 11:00 - klasa 1a
11:30 - 12:30 - klasa 1b
12:30 - 13:30 - klasa 1b

16 czerwca 2020
13:00 - 14:00 - klasa 2a
14:00 - 15:00 - klasa 2a

17 czerwca 2020
13:00 - 14:00 - klasa 2b
14:00 - 15:00 - klasa 2b

18 czerwca 2020
13:00 - 14:00 - klasa 3a
14:00 - 15:00 - klasa 3a

19 czerwca 2020
9:00 - 10:00 - klasa 3b
10:00 -11:00 - klasa 3b
11:30 - 12:30 - klasa 8a
12:30 - 13:30 - klasa 8a
13: 30 - 14:30 - klasa 8b
14:30 - 15:30 - klasa 8b

22 czerwca 2020
9:00 -10:00 - klasa 4a
10:00 - 11:00 - klasa 4a
11:30 - 12:30 - klasa 5a
12:30 - 13:30 - klasa 5a
13: 30 - 14:30 - klasa 5b
14:30 - 15:30 - klasa 5b

23 czerwca 2020
9:00 - 10:00 - klasa 6a
10:00 - 11:00 - klasa 6a
11:30 - 12:30 - klasa 6b
12:30 - 13:30 - klasa 6b
13: 30 - 14:30 - klasa 7a
14:30 - 15:30 - klasa 7a

24 czerwca 2020
9:00 - 10:00 - klasa 7b
10:00 - 11:00 - klasa 7b

Podręczniki i inne wypożyczone książki będą przyjmowane w strefie bezpieczeństwa (wejście od ul. Świętej Kingi)
W pierwszej godzinie zwrotu podręczników przez daną klasę, obsługiwani są uczniowie mający numer w dzienniku od 1 do 10, w godzinie kolejnej uczniowie mający numer od 11 do ostatniego.
Uczniowie, którzy nie oddadzą podręczników w dniu ich zwrotu, są zobowiązani do zwrotu najpóźniej do 24 czerwca 2020 (12:00-14:00) po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela
p. Anety Adamczewskiej, przez dziennik elektroniczny.

W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z podręczników, rodziców ucznia/prawnych opiekunów obowiązuje zakupienie nowego podręcznika według cen na rynku księgarskim. Nie dotyczy to uczniów klas 1, 4 i 7.
W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń wypożyczonych książek rodziców ucznia/prawnych opiekunów obowiązuje odkupienie zniszczonej książki.
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu