Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Obiady w roku szkolnym 2020/2021 »
20-08-2020
Od 7 września 2020r. wydawane będą obiady - z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
Rodzice uczniów klas I - VIII
Zgłoszenia na obiady prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły sp6.zgora@gmail.com

Opłata za wrzesień wynosi 18 dni x 6,75zł = 121,50zł. wpłaty proszę dokonywać od 1 do 4 września 2020r. na rachunek bankowy szkoły: 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993. W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego
Posiłki dla dzieci będą wydawane od 1 września 2020r. - z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opłata za wrzesień wynosi 22 dni x 11,34zł = 249,48zł. wpłaty proszę dokonywać od 1 do 7 września 2020r. na rachunek bankowy szkoły: 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993. W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Proszę przy wpłatach nie zaokrąglać kwot
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2020 Kontakt z redaktorem serwisu