O szkole
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Władysława Broniewskiego


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 – 2019 »
16-03-2015
Wybrane zagadnienia z koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWEJ »
15-03-2015
w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
kwiecień 2015r.
Koncepcja pracy szkoły na lata 2009 – 2014 »
21-11-2013
Wybrane zagadnienia z koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego »
07-03-2012
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest szkołą bezpieczną.
Dbamy, aby uczniowie mieli zapewniony wszechstronny rozwój z możliwością nauki jednego z dwóch języków obcych: angielskiego lub niemieckiego,
- sale lekcyjne są doskonale wyposażone,
- dysponujemy salą do ćwiczeń korekcyjnych,
- w szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne i reedukacyjne,
- oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych; uczniowie maj± możliwość rozwijania swoich zainteresowań, między innymi, na kółkach: matematycznym, plastycznym, muzycznym, kabaretowym, komputerowym i sportowym,
- uczniowie mogą korzystać z komputerów w pracowni komputerowej i w bibliotece,
- dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz obiady w szkolnej stołówce.
- Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-16.30
- obiekt jest monitorowany.
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2019 Kontakt z redaktorem serwisu