Obiady
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Listopad - opłata za obiady »
02-11-2020
Zgłoszenia na obiady prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły sp6.zgora@gmail.com
W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły:
63 1020 5402 0000 0202 0246 6993.
W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Rodzice uczniów klas I - VIII - Opłata za listopad wynosi za 18 dni x 6,75zł = 121,50 zł

Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego - Opłata za listopad wynosi 20 dni x 11,34zł = 226,80 zł
Październik - opłata za obiady »
28-09-2020
Harmonogram wydawania obiadów dla uczniów »
11-09-2020
od 14 września 2020r.
Płatności za obiady »
01-09-2020
Zgłoszenia na obiady prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły sp6.zgora@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły:
63 1020 5402 0000 0202 0246 6993.
W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów.
Decyduje data wpływu na konto szkoły.
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem »
01-09-2020
i zwalczaniem COVID- 19
Obiady w roku szkolnym 2020/2021 »
24-08-2020
Od 7 września 2020r. wydawane będą obiady - z zachowaniem reżimu sanitarnego.
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2020 Kontakt z redaktorem serwisu