NabĂłr
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Władysława Broniewskiego


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Nabór do klas I w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze ul. św. Kingi 1 »
10-03-2019
rok szkolny 2019//2020

Informujemy, że rozpoczynamy nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Zapisując dziecko do nas dokonują Państwo najlepszego wyboru
DLACZEGO?


Dysponujemy:

- osobnym piętrem dla najmłodszych;
- doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi
(nowoczesny sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne, tablice interaktywne, bezpyłowe tablice);
- klasami dla najmłodszych z kącikami do zabaw i wypoczynku z bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych;
- monitoringiem na terenie szkoły;
- świetlicą szkolną wyposażoną w bogaty zestaw zabawek i gier dydaktycznych oraz sprzęt audiowizualny;
- nowoczesnymi pracowniami komputerowymi;
- biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem;
- salą gimnastyczną oraz boiskiem z najnowocześniejszą sztuczną nawierzchnią.

Zapewniamy:

- opiekę w świetlicy w godzinach od 6.30 do 17.00;
- trzydaniowe obiady, mleko, warzywa, owoce (nieodpłatnie);
- opiekę pielęgniarki;
- szatnię z szafką dla każdego ucznia;
- edukację, rekreację, zabawę, wycieczki, zielone szkoły, wymiany językowe z partnerską szkołą w Zittau (Niemcy).

Gwarantujemy:

- dobry start dla Państwa dziecka;
- doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju;;
- twórczych nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe;
- opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga terapeuty, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, oligofrenopedagogów;
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
- kółko plastyczne, techniczne;
- kółko krajoznawcze;
- kółko kulinarne;
- kółko muzyczne;
- kółko szachowe;
- kółko wokalne;
- kółko dziennikarskie, wydajemy;
- gazetkę szkolną „Głos Szóstki”;
- kółko entuzjastów konkursów;
- teatrzyk „Baju – Baj”;
- Szkolne Koło Sportowe;
- warsztaty socjoterapeutyczne;
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,logopedyczne i rewalidacyjne;
- zajęcia rozwijające umiejętności i wspierające w zakresie wszystkich przedmiotów.

Szkoła realizuje programy m.in.:
„Cała Polska Czyta Dzieciom”;
„Zdrowo jem, więcej wiem”;
„Akademia przyszłości”;
„Akademia dla rodziców”;
„Mały mistrz”;
„Od grosika do złotówki”;
„Owoce i warzywa w szkole”;
„Mleko w szkole”
i inne

Z A P R A S Z A M Y!

Kontakt: tel/fax 684548747;
Nabór do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 »
05-03-2019
Informacje dotyczące terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych »
05-03-2019
Informacje dotyczące terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
UWAGA RODZICE! »
05-03-2019
nabór 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 6 ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020
W celu usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór do szkół podstawowych w Zielonej Górze prowadzony będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.
Informacje o naborze znajdziecie Państwo na stronach Miasta Zielona Góra, wpisując adres:www.zielona-gora.pl.
Znajdują się tam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, które ułatwią Państwu zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naborze do szkół podstawowych.
Nabór - strona Urzędu Miasta Zielona Góra »
01-02-2018
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2019 Kontakt z redaktorem serwisu