Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Kółko teatralne - opis i cele działania »
13-04-2012
 
Koło teatralne Baju baj

Program z zakresu edukacji teatralnej, przeznaczony głównie dla uczniów zdolnych z klas 1.
W trakcie zajęć uczniowie przygotują przedstawienie, które zostanie zaprezentowane szkolnej publiczności. Uzasadnieniem powstania kółka teatralnego jest fakt, że uczniowie zdolni mają mało możliwości by rozwijać swoje zainteresowania. Z obserwacji wynika, że ekran telewizora, monitor komputera są głównymi bohaterami czasu wolnego dzieci.
Kółko teatralne jest forma integracji wychowawczej. Dzięki zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają, poprzez przygotowywane przedstawienia maja możliwość pokazać się, uwierzyć we własne możliwości. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię dzieci lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi.

cele programu:
• Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości.
• wszechstronny rozwój osobowości dziecka;
• wyrównywanie dysproporcji rozwojowych;
• rozwijanie zainteresowań dzieci;
• integracja zespołu;
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu