Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Cele i zadania zajęć wychowawczo- dydaktycznych świetlicy »
15-11-2014
Rok szkolny 2014/2015
 
Cele i zadania zajęć wychowawczo- dydaktycznych świetlicy

1. Twórcze przystosowanie wychowanków do norm społecznych i przygotowanie ich do funkcjonowania w określonych rolach społecznych.
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym.
3. Kształtowanie indywidualnej drogi rozwoju osobowości i postaw sprzyjających dokonywanie korzystnych wyborów życiowych.
4. Rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z otoczeniem.
5. Stwarzanie sytuacji do rozwiązywania różnorodnych zainteresowań.
6. Aktywowanie mechanizmów wyzwalających twórczą aktywność.
7. Wytwarzanie klimatu sprzyjającego powstawianiu emocjonalnych więzi wśród wychowanków uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.
8. Udzielanie wychowankom pomocy w usuwaniu trudności związanych z niepowodzeniami szkolnymi.
9. Usuwanie braków w nauce- tworzenie zespołów wyrównywania wiedzy.
10. Rozwijanie zamiłowań oraz umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego.
11. Dbanie o zdrowie wychowanków- stały kontakt z higienistką szkolną
12. Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór roku.
13. Aktywny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych atrakcjach i pracach na rzecz szkoły.
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu