Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-VI »
23-09-2013
rok szkolny 2013/2014
II półrocze
 
PONIEDZIAŁEK
8.40-9.40 Gry i zabawy rozwijające K. ŻABIŃSKA 2-3 29
8.40-9.40 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 2a, 2b 16
9.50-10.35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3a 29
10.30-11.30 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 3a 36
10.45-11.30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3b 29
10.45-11.30 Kółko rozwijające z języka angielskiego D. WALICHT-WIŚNIEWSKA 3a, 3b 35
11.40-12.40 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 1a, 1b 10
11.40-12.25 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 1a 29
11.40-12.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze K.PAWELEC 1a 1
12.45-13.30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 5b 36
12.30-13.30 Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej- usprawnianie podstawowych technik szkolnych M. BAUT 6a 40
12.45-13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: przyroda J.JUSIANIEC 6a 34
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka M. RAK 6A 26
13.40-15.20 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 4a, 5a 34
13.35-14.35 Haft matematyczny K. ŻABIŃSKA 4-6 29
13.40-15.20 Kółko kulinarne „Kucharz duży, kucharz mały” K.PAWELEC 1-3 stołówka
14.00-15.00 Pomoc w odrabianiu zadań domowych z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych A.ADAMCZEWSKA 1-6 biblioteka
14.35-15.20 Gimnastyka korekcyjna G.BONDIA 2a, 2b 29
14.25-15.05 Kółko czytelniczo-artystyczne R.FERENC 1-3 14
15.30-16.15 Kółko ortograficzne R. ARCHANIOŁOWICZ 3a,3b,3c 16

WTOREK
8.00-8.45 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 5a 36
8.55-9.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 2a 29
9.50-10.50 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 1b 29
11.40-12.25 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3b 29
11.40-12.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze A.ZDUŃ 2b 28
11.40-12.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze A. RUDZIŃSKA 3C 40
11.40-12.40 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 3c 36
12.45-13.45 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3a 29
13.40-14.25 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 6a 36
13.40-14.40 Zajęcia logopedyczne K. PAWELEC 3a, 3b 1
13.30-14.30 Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej- usprawnianie podstawowych technik szkolnych M. BAUT 6a 40
14.00-15.00 Kółko dziennikarskie A.ADAMCZEWSK A 3-4 biblioteka
14.25-15.10 Kółko informatyczne T.SKIERSKI 4-6 27
14.30-15.15 Szkolne Koło Sportowe G. BONDIA 1a, 1b sala gimn.
15.15-16.00 Szkolne Koło Sportowe G. BONDIA 4-6 sala gimn.
16.00-18.00 Zespół wokalny A. NIEDZIELSK A 4-6 40

ŚRODA
8.00-8.45 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 5a 36
8.00-8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski D. BOBROWSKA 4A 28
8.00-8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze A.KOŚCIESZA 3a 12
8.55-9.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3c 29
9.50-10.35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 2b 29
11.40-12.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze R.FERENC 2a 36
11.40-12.40 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 3B 16
11.40-12.25 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej G.BONDIA 1a, 1b 29
11.40-12.40 Zajęcia logopedyczne K. ŻABIŃSKA 3b, 2a 40
11.40-12,25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze K. kUŚPIŚ 1b biblioteka
12.45-14.45 Kółko plastyczne R. MAREK 1-3 40
12.45- 13.30 Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej- wyrównywanie szans edukacyjnych M. TRYBA 3b 16
12.50-13.50 Zajęcia logopedyczne K. ŻABIŃSKA 1b 12
14.35-15.20 Gry i zabawy integrujące zespół klasowy M. TRYBA 3c 14
14.35-15.20 Zespół wokalny A. NIEDZIELSKA 2-3 40


CZWARTEK
7.50-8.50 Zajęcia logopedyczne K. PAWELEC 1a 1
8.00-8.45 Kółko przyrodnicze J. JUSIANIEC 4-6 34
8.00-8.45 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 6a 36
8.00-8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze A.KOŚCIESZA 4a 12
8.55-9.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 4a 36
9.50-10.35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 1b 29
12.45-13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze R. ARCHANIOŁOWICZ 3b 16
11.40-12.45 Przygotowanie do I Komunii Świętej ks. A. TOKAREK 3a biblioteka
13.30-14.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze B. URBANIAK 5a, 5b 40
13.40-15.20 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 5b 34
13.40-14.25 Kółko rozwijające z języka angielskiego D. WALICHT-WIŚNIEWSKA 3a, 3b 35
14.30-15.30 Kółko dziennikarskie B. URBANIAK 5-6 16
14.30-15.15 Kółko języka niemieckiego A. ROPICKA 1-3 14
15.15-16.00 Kółko języka niemieckiego A. ROPICKA 4-6 14
14.30-15.15 Szkolne Koło Sportowe G. BONDIA 2-3 sala gimn.
15.15-16.00 Szkolne Koło Sportowe G. BONDIA 4-6 sala gimn.
15.25-16.10 Kółko „ Komputer i my” K. KUŚPIŚ 1-3 27


PIĄTEK
8.00-8.45 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 1a 29
8.55-9.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 2b 29
9.50-10.35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 3c 29
11.40-12.25 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne K. ŻABIŃSKA 2a 29
12.45-14.25 Zajęcia socjoterapeutyczne M. TRYBA 6a 34
13.00-13.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski R. HEPPEL-KOWALSKA 6a 28
13.30-15.30 Teatrzyk „Baju-baj” K. KUŚPIŚ 1-6 12
13.45-14.30 Klub Młodego Literata R. HEPPEL-KOWALSKA 5-6 28
13.40-14.25 Praca z testami klasy 6 M. RAK 6a 26
13.40-14.25 Kółko matematyczne A.ZDUŃ 2-3 10
13.40-14.40 Zajęcia logopedyczne K. PAWELEC 2b 1
13.40-14.40 Gry i zabawy rozwijające K. ŻABIŃSKA 1-3 29
14.50-15.50 Zajęcia logopedyczne K. ŻABIŃSKA 3c 29

Kółko „Na ścieżkach wiary w Boga” prowadzone przez księdza A. Cygańskiego przeznaczone jest dla klas 4-6. O terminie zajęć ksiądz z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował bezpośrednio uczniów. Zajęcia odbędą się po wyrażeniu zgody przez rodziców.

 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu