Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Opłata za obiady w roku szkolnym 2021/2022 »
02-09-2021
ważne informacje
 

Obiady będą wydawane od 6 września 2021.
Cena jednego posiłku - 6,00 zł.
Cena obiadów za wrzesień - 114,00 zł.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły: 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993
w terminie do 3 września 2021 do godziny 12.00.

Od 6 września br. na obiad będą wpuszczani WYŁĄCZNIE uczniowie, którzy dokonali terminowej wpłaty.
Wpływ pieniędzy no konto po terminie skutkuje brakiem możliwości korzystania z obiadów w danym miesiącu. prosimy więc o terminowe wpłaty.

Zgłoszenia na obiady prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły sp6.zgora@gmail.com
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka.
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu