Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Regulamin świetlicy szkolnej i dokumenty obowiązujące w świetlicy »
07-09-2021
rok szkolny 2021/22
 
 
Załączniki

  1. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
  3. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy
  5. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
  6. Procedury obowiązujące podczas zajęć w świetlicy szkolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  7. Potwierdzenie zapoznania z procedura COVID-19

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu