Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Mechanik samochodowy »
30-09-2021
diagnozuje problem pojazdu, by móc go naprawić.
 
Do wykonywania tej pracy jest potrzebna specjalistyczna wiedza, którą zdobędziesz w technikum lub szkole zawodowej. Poznasz budowę, funkcjonowanie oraz przeznaczenie każdej części pojazdu, dzięki czemu będziesz w stanie naprawiać samochody, motocykle, autobusy i maszyny rolnicze.
Co powinienem umieć? 

Musisz znać się na budowie pojazdów, znać zastosowanie każdej z części oraz umieć znaleźć różne rozwiązania techniczne, żeby wiedzieć jak naprawić maszyny, którymi się zajmujesz.

Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

-dokładność,
-odpowiedzialność,
-podzielność uwagi,
-umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
-samodzielność,
-umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Predyspozycje zdrowotne 

-bardzo dobra kondycja fizyczna,
-czucie dotykowe,
-sprawny zmysł równowagi,
-dobry wzrok,
-sprawne dłonie i palce,
-dobry słuch,
-koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 
-wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi,
-daltonizm,
-problemy ze sprawnością manualną,
-alergie skórne,
-przewlekłe choroby układu oddechowego,
-zaburzenia równowagi i świadomości,
-choroby psychiczne,
-epilepsja i inne choroby powodujące utratę przytomności.

Gdzie mogę pracować? 
Mogę znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w firmach produkujących samochody, w warsztatach zajmujących się naprawą samochodów, w salonach sprzedających samochody i części samochodowe, w przedsiębiorstwach transportowych,?

Źródło: https://mapakarier.org/
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu