Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Specjalista budownictwa »
30-09-2021
praca na budowie
 
Czym się zajmuję?
Moja praca to znacznie więcej, niż tylko nadzorowanie pracy innych. Obowiązki wymagają ode mnie dokładnego przygotowania do każdego przedsięwzięcia. Zaczynam od zapoznania się z dokumentacją i wykonania szkiców budowlanych. Pierwszym etapem realizowania projektu jest zazwyczaj wizualizacja i zaplanowanie działań. Nie mniej istotnym elementem mojej pracy jest zorganizowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów oraz sporządzenie kosztorysu. Od momentu faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych stale pilnuję, aby wszystko szło zgodnie z planem. Przebywanie na placu budowy jest uciążliwe, bo praca nie ustaje bez względu na deszcz, śnieg, wiatr, upał czy mróz. 

Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić przygotowywać kosztorysy budowy, znać się na rysunku technicznym, potrafić budować budowle różnego rodzaju i nadzorować pracę podległych mi pracowników. 

Muszę potrafić montować konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe, posługiwać się dokumentacją projektową, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu różnych konstrukcji. Muszę potrafić przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe. 
Muszę znać prawo budowlane, przepisy BHP, przeciwpożarowe i te dotyczące ochrony środowiska oraz liczne procedury, których muszę przestrzegać podczas pracy. 
Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

-umiejętność pracy pod presją czasu,
-dokładność,
-spostrzegawczość,
-umiejętność logicznego rozumowania,
-odpowiedzialność,
-wytrwałość,
-wyobraźnia przestrzenna,
-opanowanie. 

Predyspozycje zdrowotne 

-dobra kondycja fizyczna, aby móc długo pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych -nosząc ciężkie przedmioty,
-dobry wzrok,
-widzenie stereoskopowe,
-sprawne dłonie i palce,
-dobry słuch,
-koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi,
problemy ze sprawnością manualną,
zaburzenia równowagi i świadomości. 
Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, w biurach projektowych, w wydziałach geodezji i kartografii lub ochrony środowiska w jednostkach administracji samorządowej, w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.

Źródło: https://mapakarier.org/
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu