Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Regulamin korzystania ze świetlicy »
26-09-2013
Obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
 
Świetlica jest czynna od godz. 6,45 - 16,30.
W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
Estetyczny wygląd i dbałośc o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
Lubimy porządek i czystość.
Informujemy o wyjściu ze świetlicy i ze szkoły.
Chcemy chętnie pełnić dyżury.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.


Jesteśmy kulturalni.
Aktywnie pomagamy młodszym w świetlicy.
Każdy przestrzega zasad bhp w sali i na powietrzu.


Dbamy o piękny język polski.
Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy przestrzegać zasad regulaminu świetlicy,
aby wszystkim było tu dobrze.
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu