O szkole
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze »
01-09-2021
gwarantuje dobry start:
- dysponuje osobnym piętrem dla najmłodszych;
- doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi (nowoczesny sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne,tablice interaktywne, bezpyłowe tablice);
klasami dla najmłodszych z kącikami do zabaw i wypoczynku z bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych;
- świetlicą szkolną wyposażoną w zestawy zabawek i gier dydaktycznych.
- nowoczesnymi pracowniami komputerowymi;
- biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem;
- salą gimnastyczną oraz boiskiem ze sztuczną nawierzchnią;
- patio wewnątrz budynku.

Zapewniamy:
- doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju;
- twórczych nauczycieli,
- opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga terapeuty, psychologa, logopedy, socjoterapeuty,oligofrenopedagogów.


Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest szkołą bezpieczną.

Dbamy, aby uczniowie mieli zapewniony wszechstronny rozwój:
- sale lekcyjne są doskonale wyposażone,
- w szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne i reedukacyjne,
- oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych; uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, między innymi, na kółkach:
plastycznym, technicznym, informatycznym, ortograficznym; kulinarnym;
- zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego, niemieckiego; - teatrzyk "Baju - Baj"; - kółko wokalne; - kółko dziennikarskie, wydajemy gazetkę szkolna "Głos Szóstki";
- Szkolne Koło Sportowe;
- Szkolne koło PCK;
- wolontariat;
- kółko szachowe;
- szkoła tańca i dobrych manier;
- uczniowie mogą korzystać z komputerów w pracowni komputerowej i w bibliotece,
- dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz obiady w szkolnej stołówce.
- świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30-17:00
- obiekt jest monitorowany.
Priorytety działalności szkoły »
01-09-2019
w latach 2019-2024
Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 – 2019 »
16-03-2015
Wybrane zagadnienia z koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWEJ »
15-03-2015
w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
kwiecień 2015r.
Koncepcja pracy szkoły na lata 2009 – 2014 »
21-11-2013
Wybrane zagadnienia z koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu