Nauczyciele
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Grono pedagogiczne szkoły - rok szkolny 2021/2022 »
01-09-2021
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

Dyrektor - mgr Krystian Pawelec
Wicedyrektor - mgr Halina Kawiak

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Renata Archaniołowicz
mgr Renata Ferenc
mgr Ewa Gmiterek
mgr Alicja Kościesza
mgr Katarzyna Kuśpiś
mgr Alicja Zduń

Nauczyciele uczący w klasach IV - VIII

język polski - mgr Renata Heppel - Kowalska, mgr Krzysztof Pietraszak, mgr Marta Walczak-Goińska,
język angielski - mgr Danuta Walicht - Wiśniewska, mgr Anna Młynar, mgr Łukasz Stasiński
język niemiecki - mgr Dawid Korbanek
historia - mgr Julia Kmiecik, mgr Beata Węgłowska
wos - mgr Beata Węgłowska
matematyka - mgr Małgorzata Rak, mgr Maria Szwajca-Nenycz, mgr Katarzyna Danowska
geografia - mgr Julia Kmiecik
przyroda - mgr Julitta Jusianiec
biologia - mgr Sylwia Błażejczak, mgr Marta Walczak-Goińska
chemia - mgr Krystyna Biegała - Szymanowska
fizyka - mgr Małgorzata Rak
informatyka - mgr Sławomir Grusza
technika - mgr Sławomir Grusza
muzyka - mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
plastyka - mgr Renata Marek
wychowanie fizyczne - mgr Gabriela Bondia, mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Fudali-Polewska
religia - ks. Paweł Terzyk, ks. Przemysław Janicki
biblioteka - mgr Aneta Adamczewska, mgr Danuta Dworakowska
świetlica - mgr Renata Marek, mgr Beata Urbaniak, mgr Barbara Bartków, mgr Anna Młynar,
mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Niedzielska, mgr Dawid Korbanek, mgr Maciej Sławny
pedagog - mgr Halina Kawiak, mgr Joanna Król
psycholog - mgr Jacek Kanclerz
wdż - mgr Beata Węgłowska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - mgr Katarzyna Żabińska
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne - mgr Magdalena Tryba
zajęcia logopedyczne - mgr Katarzyna Żabińska, mgr Krystian Pawelec
edb - mgr Aneta Fudali-Polewska
doradztwo zawodowe - mgr Halina Kawiak

Wychowawcy klas I - VIII

klasa I a - mgr Urszula Walczak
klasa I b - mgr Renata Ferenc
klasa II a - mgr Renata Archaniołowicz
klasa II b - mgr Katarzyna Kuśpiś
klasa III a - mgr Ewa Gmiterek
klasa III b - mgr Alicja Zduń
klasa IVa - mgr Gabriela Bondia
klasa IVb - mgr Dawid Korbanek
klasa V a - mgr Krzysztof Pietraszak
klasa V b - mgr Małgorzata Rak
klasa VIa - mgr Marta Walczak-Goińska,
klasa VII a - mgr Beata Węgłowska
klasa VII b - mgr Aneta Fudali-Polewska
klasa VIII a - mgr Aneta Niedzielska
klasa VIII b - mgr Agnieszka Gładyszak
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu