Nauczyciele
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Grono pedagogiczne Zespołu Edukacyjnego nr 11 - rok szkolny 2022/2023 »
01-09-2022
Nauczyciele Zespołu Edukacyjnego nr 11

Dyrektor - mgr Krystian Pawelec
Wicedyrektor - mgr Dorota Bogdanowicz
Wicedyrektor - mgr Halina Kawiak

edukacja przedszkolna:

mgr Edyta Bienert - Świątek
mgr inż. Adriana Boniakowska
mgr Dorota Bogdanowicz
mgr Teresa Kotowicz
mgr Alina Krysmalska
Kinga Łopatka
mgr Alicja Machowska
mgr Ilona Puchowicz
mgr Zuzanna Scheffler

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Weronika Antonik
mgr Renata Archaniołowicz
mgr Renata Ferenc
mgr Dominika Jackowska
mgr Alicja Kościesza
mgr Anna Kozińska
mgr Katarzyna Kuśpiś
mgr Alicja Zduń

Nauczyciele uczący w klasach IV - VIII

język polski - mgr Renata Heppel - Kowalska, mgr Krzysztof Pietraszak,
mgr Marta Walczak-Goińska, mgr Alicja Kołaszewska
język angielski - mgr Danuta Walicht - Wiśniewska, mgr Anna Młynar,
mgr Edyta Kofnyt - Wielgus, mgr Mariusz Szymczak.
język niemiecki - mgr Dawid Korbanek
historia - mgr Julia Kmiecik, mgr Beata Węgłowska
wos - mgr Beata Węgłowska
matematyka - mgr Małgorzata Rak, mgr Katarzyna Danowska,
mgr Barbara Ekstert, mgr Katarzyna Kuspiś
geografia - mgr Julia Kmiecik
przyroda - mgr Julitta Jusianiec
biologia - mgr Katarzyna Danowska, mgr Marta Walczak-Goińska
chemia - mgr Katarzyna Danowska
fizyka - mgr Małgorzata Rak, mgr Barbara Ekstert
informatyka - mgr Sławomir Grusza
technika - mgr Sławomir Grusza
muzyka - mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
plastyka - mgr Renata Marek
wychowanie fizyczne - mgr Gabriela Bondia, mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Fudali-Polewska
religia - ks. Tomasz Janczewski, ks. Przemysław Janicki
biblioteka - mgr Aneta Adamczewska, mgr Danuta Dworakowska
świetlica - mgr Barbara Bartków, mgr Renata Marek, mgr Beata Urbaniak, mgr Anna Młynar
mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
pedagog - mgr Halina Kawiak, mgr Joanna Król
psycholog - mgr Jacek Kanclerz
wdż - mgr Beata Węgłowska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - mgr Katarzyna Żabińska
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne - mgr Magdalena Tryba
zajęcia logopedyczne - mgr Katarzyna Żabińska, mgr Krystian Pawelec
edb - mgr Aneta Fudali-Polewska
doradztwo zawodowe - mgr Halina Kawiak

Wychowawcy klas I - VIII

klasa I a - mgr Alicja Kościesza
klasa I b - mgr Anna Kozińska
klasa I c - mgr Dominika Jackowska
klasa II a - mgr Weronika Antonik
klasa II b - mgr Renata Ferenc
klasa III a - mgr Renata Archaniołowicz
klasa III b - mgr Katarzyna Kuśpiś
klasa III c - mgr Alicja Zduń
klasa IV a - mgr Julia Kmiecik
klasa IV b - mgr Agnieszka Gładyszak
klasa IV c - mgr Barbara Bartków
klasa V a - mgr Gabriela Bondia
klasa Vb - mgr Dawid Korbanek
klasa VI a - mgr Katarzyna Danowska
klasa VI b - mgr Małgorzata Rak
klasa VII a - mgr Marta Walczak-Goińska,
klasa VIII a - mgr Beata Węgłowska
klasa VII Ib - mgr Aneta Fudali-Polewska
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu