Nauczyciele
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Grono pedagogiczne szkoły »
01-09-2020
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

Dyrektor - mgr Bogumiła Moskaluk
Wicedyrektor - mgr Halina Kawiak

Grono Pedagogiczne

wychowanie przedszkolne
mgr Urszula Walczak
mgr Kinga Jankowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Archaniołowicz
mgr Renata Ferenc
mgr Alicja Kościesza
mgr Katarzyna Kuśpiś
mgr Krystian Pawelec
mgr Alicja Zduń

Nauczyciele uczący w klasach IV - VIII

język polski - mgr Renata Heppel - Kowalska, mgr Krzysztof Pietraszak, mgr Marta Walczak-Goińska,
język angielski - mgr Danuta Walicht - Wiśniewska, mgr Anna Młynar, mgr Łukasz Stasiński
język niemiecki - mgr Dawid Korbanek
historia - mgr Julia Kmiecik, mgr Beata Węgłowska
wos - mgr Beata Węgłowska
matematyka - mgr Małgorzata Rak, mgr Maria Szwajca-Nenycz, mgr Barbara Zawiślak
mgr Iwona Frankowska (od 1 grudnia 2020), mgr Krystyna Michalewska (od 1 grudnia 2020)
geografia - mgr Julia Kmiecik
przyroda - mgr Julitta Jusianiec
biologia - mgr Izabela Wąsicka
chemia - mgr Krystyna Biegała - Szymanowska
fizyka - mgr Janusz Ancukiewicz
informatyka - mgr Barbara Zawiślak ( do 30 listopada 2020) mgr Iwona Dudziak (od 1 grudnia 2020)
technika - mgr Sławomir Grusza
muzyka - mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
plastyka - mgr Renata Marek
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna - mgr Gabriela Bondia,
mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Fudali-Polewska
religia - ks. Paweł Terzyk, ks. Dominik Kamiński
biblioteka - mgr Aneta Adamczewska, mgr Danuta Dworakowska
świetlica - mgr Renata Marek, mgr Beata Urbaniak, mgr Barbara Bartków, mgr Anna Młynar,
mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Niedzielska, mgr Dawid Korbanek, mgr Maciej Sławny
pedagog - mgr Halina Kawiak, mgr Joanna Król
psycholog - mgr Jacek Kanclerz
wdż - mgr Beata Węgłowska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - mgr Katarzyna Żabińska
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne - mgr Magdalena Tryba
zajęcia logopedyczne - mgr Katarzyna Żabińska, mgr Krystian Pawelec
edb -mgr Aneta Fudali-Polewska
doradztwo zawodowe - mgr Halina Kawiak


Wychowawcy klas I - VIII

klasa I a - mgr Renata Archaniołowicz
klasa I b - mgr Katarzyna Kuśpiś
klasa II a - mgr Alicja Kościesza
klasa II b - mgr Krystian Pawelec
klasa III a - mgr Alicja Zduń
klasa III b - mgr Renata Ferenc
klasa IV a - mgr Krzysztof Pietraszak
klasa IV b - mgr Małgorzata Rak
klasa Va - mgr Marta Walczak-Goińska,
klasa VI a - mgr Aneta Fudali-Polewska
klasa VI b - mgr Beata Węgłowska
klasa VII a - mgr Aneta Niedzielska
klasa VII b - mgr Agnieszka Gładyszak
klasa VIII a - mgr Magdalena Tryba
klasa VIII b - mgr Julia Kmiecik
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2021 Kontakt z redaktorem serwisu