Wa��ne dokumenty
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze »
16-09-2021
rok szkolny 2021/2022
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. RYSZARDA PERYTA W ZIELONEJ GÓRZE »
12-12-2019
Załącznik do uchwały Nr 1 /2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6
im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2019r.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze »
03-10-2019
Rok szkolny 2019/2020
1
       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2023 Kontakt z redaktorem serwisu